Ny kompetanseside

Faglige områder

Etter å ha mer eller mindre utviklet og vedlikeholdt min ePortfolio på HiLs server (ansatt.hil.no) har jeg nå flyttet over på WordPress sine egne sider. Det betyr at det som finnes på http://ansatt.hil.no/torgeirs/ ikke lengre blir oppdatert. Samtidig vil innlegg og en del aktuelle saker fra perioden 2008-2012 ligge på disse sidene. 

Her vil jeg rette oppmerksomheten mot meg som fagperson innen høyere utdanning. Det innebærer både en synliggjøring og dokumentasjon av meg som fagperson, og at det tas opp aktuelle saker her. Twitter-kontoen min,  i margen her, vil også fange opp ulike aspekter, refleksjoner og kommentarer.

%d bloggere like this: