Prosjektledelse

Prosjekter med tilhørende prosjektledelse, metodikk og prosjektarbeid er et kompetanseområde jeg etterhvert har fått betydelig erfaring, både som utøver gjennom å ha vært prosjektleder og medarbeider for flere prosjekter, men ikke minst som en fagperson innen undervisning, kursutvikler og foredragsholder.

Som det framkommer andre steder her har jeg vært prosjekter for to store prosjekter ved høgskolen (HiL), og vært med på en rekke andre prosjekter både interne og eksterne.

Undervisning

_1_medium

Som utvikler av emnet «OLA1004 Prosjektledelse» har vi ved BOL-studiet lykkes med å få til både en teoretisk solid forankring, kombinert med en klar operativ praktisk tilnærming. Studentene skal tilegne seg teori innen prosjektledelse og prosjektarbeid. I tillegg skal de lære seg å anvende konkrete prosjektmetiodiske verktøy som de skal anvende i reelle praksisprosjekter. Prosjektteorien er standard pensumbøker (se emnebeskrivelse), og når det gjelder prosjektverktøy anvender vi Målrettet Prosjektstyring, som et utgangspunkt. I tillegg har alle studentene fått gratis tilgang til det nettbaserte prosjektstyringsverktøyet Projectplace. Teorien og metodikken anvendes så på reelle praksisprosjekter, hvor frvillige organisasjoner er prosjekteiere (f.eks. Oppland Idrettskrets, Oppland Røde Kors, Norges Håndballforund, Norges Idrettsforbund, mfl.). Her skal studentene gjennomføre et konkret prosjektoppdrag som er utformet av prosjekteier, og får da mulighet til å anvende teori direkte inn i prosjekter. Opplegget er gjennomført fem ganger pr.2010 og er vurdert som en stor sukess og vinn-vinn-situasjon av alle involverte, dvs. prosjekteiere, studenter og institusjonen. Les mer her.

Kurs, seminarer og Workshop

Jeg har også fått muligheten til å dra ut av institusjonen for å kurse andre. Konkret har jeg blant annet vært ansvarlig for, og gjennomført et opplæringsopplegg for ledere i NAV Hedmark. Dette er noe jeg gjerne gjør og imøteser flere henvendelser fra virksomheter og organisasjoner som har behov for kompetanseutvikling innen prosjektledelse.

Mer om prosjektledelsegdpm

Målrettet prosjektstyring som er utviklet av Andersen, Grude og Haug er et blant mange prosjektmetodiske tilnærminger som kan anvendes. Jeg har anvendt denne i en årrekke og har ingen problemer med å anbefale dette som metodikk både for små, mellomstore og større prosjekter. Det gjelder imidlertid å ha i mente at det skal være et hjelpemiddel, ikke en tvangstrøye.

projectplace

Projectplace (Prosjektplassen) er et blant mange digitale prosjektstyringsverktøy. Som for prosjektmetodikk forøvrig er det viktig at dette er et hjelpemiddel ikke en tvangstrøye. Det som jeg ser som en fordel når det gjelder Projectplace, er at det er webbasert og veldig fleksibelt. I tillegg er det enkelt å bruke, noe som også studentene gir tilbakemelding om. Les mer her..

%d bloggere like this: